Undervisning

    2020 – 2021            MH 3001 Vitenskapsfilosofi, forskningsetikk og kritisk kunnskapsinnhenting. ISM, NTNU. Emneansvarlig

    2014 – 2022            MFEL 4854 Eksperter i Team. ISM, NTNU. Emneansvarlig

    2006 – 2021            FI 3107 Biotechnology and Ethics. IFR, NTNU. Emneansvarlig

    2007 – 2022            Bachelor i bevegelsesvitenskap, fysioterapi, sykepleie, medisin, bioingeniør, etc. NTNU: Emnebidrag etikk og vitenskapsteori

    2007 – 2022            Masterprogram, LIS-kurs, ph.d.-kurs. etc. NTNU: Emnebidrag etikk og vitenskapsteori

    2015 – 2016            SMED8004 Introdution to research, MH-fak., NTNU. Emneansvarlig

    2011 – 2013            HEL8010 Research Ethics and Theory of Science. UiT. Emnebidrag

    2010 – 2011            IFEL 8000: Introduction to Research Ethics. IV-fak., NTNU. Emneansvarlig

    2008                        NTNU Skolelab: Bioethics. Emnebidrag

    2004 – 2008            FI1101 Samtidens filosofi. IFR, NTNU. Emnebidrag

    1999 – 2005            EXPH6001 Ex.phil. Ørland Hovedflystasjon. Emneansvarlig

    1998 – 2006            EXPH0001 Ex.phil. IFR, NTNU. Emnebidrag

    1998 – 2004            Ex. phil. modul 2 etikk. NTNU. Emneansvarlig

    1996 – 1998            FI 101 Logikk. IFR, NTNU. Kollokvieveileder

    1996 – 1998            EXPH0001 Ex.phil. IFR, NTNU. Kollokvieveileder