Prosjekter

2018 – 2024 Å satse eller ikke satse på barnet – bør foreldrene ha siste ord? SO, HMN. Hovedveileder for Janicke Syltern, ph.d.-stipendiat i prosjektet.

2019 – 2023 ETHNA System (Ethics Governance System for grounding good practices in RRI). EU Horizon 2020. Leder for delprosjektet «State of the art and benchmarking». Forsker Giovanni de Grandis ansatt i delprosjektet.

2019 – 2023 HealthDemocratization (Reinforcing the Health Data Infrastructure in Mobility and Assurance through Data Democratization). IKTPLUSS, NFR. Leder for delprosjektet «Ethical, social, and economic aspects». Hovedveileder for Kamilla Østerberg, ph.d.-stipendiat i delprosjektet.   

2019 – 2023 Etikk og genredigering av dyr (The ethics of gene editing in animals). HF, NTNU. Hovedveileder for Henrik Wathne, ph.d.-stipendiat i prosjektet.

2019 – 2022 Bio-engineered palladium nanoparticles. BIOTEK2021, NFR. Leder for delprosjektet «Responsible Research & Innovation». Forsker Matthias Solli ansatt i delprosjektet.

2018 -2021 Coolwine (Model-guided evolution for balanced attenuation of wine ethanol content by developing non-GMO yeast strains and communities). CoBioTech, ERA-NET. Forsker i delprosjektet «Social impact».

2016-2019 ELSI Common service. Biobank Norway, NFR. Forsker i delprosjekt ELSI Common service.

2016-2019 K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi. KGJ Stiftelsen. Forsker i delprosjekt forskningsetikk.

2016-2018 National training initiative to make better use of biobanks and health registry data. UiO. Forsker i delprosjektet «Ethicert».

2016-2017 HARVEST (Better health by harvesting biobanks). Forsker i delprosjekt biobanketikk.

2011-2017 Det etiske grunnlaget for foreldreavgjørelser ved behandling av ekstremt premature. SO, HMN. Leder for prosjektet.

2011-2015 Eco-values (Eco-values as product quality attributes in manufacturing agricultural food ingredients.) NFR. Forsker i delprosjekt ELSA.

2009-2011 In genes we trust? Biobanks, society and everyday life. NFR. Post. doc. i prosjektet.

2004-2008 Consentenced to contribute to the common good? NFR. Ph.d.-stipendiat i prosjektet.