Formidling

Arrangementer

Filosofi og innovasjon. Innlegg på Innovasjonsdagen for HF-NTNU. Trondheim 27. oktober 2022.

Forskningsetiske prinsipper i helseforskningsloven. Innlegg på Storfellesmøtet for De forskningsetiske komiteene. Oslo 18. oktober 2022

Hva er samtykket til for? Hvordan vil samtykkene se ut i fremtiden? Innlegg på Storfellesmøtet for De forskningsetiske komiteene. Hell 17. oktober 2019

Alltid beredt? Talk show på Forskerfredag NTNU. Byscenen 27. september 2019

Derfor er din jobb viktig. Panelsamtale på årsmøtet i Virke Gravferd. Halden 25. mai 2019

Etikk i gravferdsbransjen. Seminar Virke Gravferd, 19. mars 2019

Hva dreier respekt for de døde seg om? Foredrag og seminar på høstmøtet for Virke Gravferd. Røros 17. november 2018

Forskning på liv og død.  Innledning og paneldebatt på Forskningsdagene NTNU.  Litteraturhuset 26. september 2017

Tim Caulfield on scientific hype. Innlegg på åpent møte om genforskning. Bioteknologirådet.  Trondheim 6. september 2017

Forskningsetikk og hverdagsetikk i helsevesenet. Gjesteforelesning Østmarka, 10.desember 2015

Bilder fra privatsfæren. Innledning og paneldebatt på Trondheim Dokumentarfestival, november 2013

Hva dreier det private seg om? Vitenskapsteoretisk forum, NTNU, 2009

Kronikker og intervju

Hvem har ansvaret for bienes død? Kronikk i Ren Mat, med Anna Birgitte Milford og Bjørn Arild Hatteland, 21. oktober 2021

Lokal komite mente tiltakene ME-forskerne gjorde var gode nok. Intervju, Universitetsavisa 6. juli 2021

Made in Germany – Are vegans taking a bite out of meat? Intervju, Deutsche Welle 2. juni 2020

Hvem skal avgjøre om svært tidlig fødte barn skal få livreddende behandling? Intervju, med Janicke Syltern, på forskning.no 15. oktober 2018

Forskning på liv og død. Blogginnlegg NTNU Helse, september 2017

Genetisk forskning: Hva innebærer det å delta? Kronikk i Universitetsavisa, 6. september 2017

Forskning på liv og død. Intervju NRK P1 25. september 2017

Evaluering av bioteknologiloven. Debatt på NRK P2 20. juni 2017

Bør vi være med på HUNT? Intervju NRK P1, mai 2017

Er helseforskning overvåkning? Kronikk i Trønder-avisa, med Krokstad, Steinar; Langhammer, Arnulf; Stuifbergen, Maria C; Rangul, Vegar; Hveem, Kristian. 2016

Til barnets beste. Kronikk i Under Dusken, no. 3, 2005

Konferansebidrag

Foreldrestemmer. Innlegg på Nasjonal konferanse om samvalg i nyfødtmedisin. Trondheim 1. september 2022

Sticky lives: The Ethics of Digital and Genetic Post Mortality. 2022. 14th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law. Porto, 7-10 mars

Genredigering av dyr: Toppen av kransekaken, eller malurt i begeret? Invitert innleder. Trøndelag veterinærforening, 8. februar 2020.

Being and eating animals. Invitert innleder. Animal ethics for sustainability, 28. november 2019. NTNU.

Ethics committees. Paneldebatt ELSA Norway conference, Hurtigruta 4. november 2018

Respecting the Dead? With commentaries from W. Bülow. 2018 Conference for the International Association for the Philosophy of the Death and Dying, Uppsala, 8-10 august

The Role of Empirical Studies in Ethics Research. Methods in Applied Ethics Conference, NTNU, 19. April, 2018

The Normative Interview. med Jon Arne Skolbekken, Methods in Applied Ethics, NTNU Conference, 20. April, 2018 On Being a Scientist. Invitert foredragsholder.World Philosophy Day, NTNU, November 16th, 2017

Empirical and virtue ethics. Invitert foredragsholder.10 years anniversary seminar of Nordic Journal of Applied Ethics, NTNU, November 14th, 2017

The HUNT4 (a) policy. Invited speaker at the workshop “Feedback of Individual Genetic Results to Research Participants: Is it feasible? Should we do it? If so – why and when?”, NTNU, Trondheim, September 7th, 2017

Equality and Decision-Making, Chair, March 23rd 2017, Unesco Chair of Bioethics World Conference, Limassol, Cyprus

The role of Equality in Decision-Making on the Borderline of Viability, March 23rd 2017, Unesco Chair of Bioethics World Conference, Limassol, Cyprus

HUNT4: Informasjonsskriv og samtykke. Bioteknologirådets besøk til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, 6. februar 2017

De viktigste problemstillingene diskutert i HUNT4 etikkgruppe. Invitert foredragsholder.Seminar for HUNT Forskningssenter og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, HUNT Forskningssenter, 24th October 2016

Which harms are we talking about? Results from focus groups surveys.Invitert foredragsholder.Science for the common good – visions of technological opportunities, NTNU, 13. June 2016

Om Vancouverreglene, og: Hvorfor skal det bare være 1 forfatter? Allmøte for Institutt for Samfunnsmedisin, 1. June, 2016

MinHUNT. Hvorfor? Hvordan? Invitert foredragsholder.De nasjonale forskningsetiske komiteer, Oslo, 10. February, 2016

Overvekt og fedme: Individet eller samfunnets ansvar? NTNU, 1. February, 2016

”Decision-making at the borderline of viability: Review of the guidelines and parental involvement”. Med Janicke Syltern, Etikk i perinatalmedisin, St. Olavs, 22. January, 2016

Samtykke i HUNT4. Fagdag ISM, NTNU, 11. December 2015

Ulike samtykkeformer; dynamisk vs. bredt samtykke. Invitert foredragsholder.Seminar for Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, 26.11. 2015

HUNT4 og DEG: Engangsmøte eller livslangt forhold? Åpent møte om samtykke i HUNT4, HUNT Forskningssenter, Levanger, Norway, 21. September 2015

Time for a new approach to consent and engagement in large population-based health studies? Introductions, Stiklestad, Norway, 28.-29. September 2015

The ethics of the meat paradox. Invitert foredragsholder.Nordic Committee on Bioethics conference Ethical Dilemmas of Consuming Animals, Helsinki, 27-28 August, 2015

Recommendations on Scientific Content from HUNT4 WP Ethics. Hunt forskningssenter, Levanger, June 2015

Eco-values: Etikk. Med Bjørn Myskja, Presentation at the 9th Project meeting in «Eco-values as product quality attributes in manufacturing agricultural food ingredients», Bergen, Norway, June 2015

Lær av de beste innen akademia på innovative team og samarbeid: Å gjøre det. Invitert foredragsholder. Its21 conference – Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st Century, NTNU June 2015

Fair? Local? Environmentally sound? CSR in Norwegian food production. Med Siri G. Carson and Bjørn K. Myskja, Eursafe, Cluj, Romania 28 May 2015

Think global, buy national: CSR in the Norwegian food value chain, Grand challenges and our obligations to future generations. NTNU, May 2015

Presentation on “Emprical Ethics”, with members of the Research Group on the Ethos of Technology. Grand challenges and our obligations to future generations, NTNU, May 2015

Treatment and non-treatment decisions in neonatology: what can we learn from the Dutch experience? Med Sofia Moratti, Grand challenges and our  obligations to future generations, NTNU, May 2015

The Ethics of the Meat Paradox. Invitert foredragsholder. IFR, NTNU, April 2015

Hva er persontilpasset medisin? NTNU Strategisk satsningsområde Helse, Velferd og Teknologi, seminar Feb. 2015

The ontology of meat. Invitert foredragsholder.The Ethics of In-Vitro Flesh and Enhanced Animals; University of Newcastle, Sept. 2014

Hva er kjøtt? ELSA Norway konferansen, September 2014

The meaning of quality of life assessments. 28th EUROPEAN CONFERENCE ON PHILOSOPHY OF MEDICINE AND HEALTH CARE, Debrecen, Hungary, August 2014

Personalized medicine and identity: A narrative point of view. 28th EUROPEAN CONFERENCE ON PHILOSOPHY OF MEDICINE AND HEALTH CARE, Debrecen, Hungary, August 2014

The Ethos of Personalized Medicine. 28th EUROPEAN CONFERENCE ON PHILOSOPHY OF MEDICINE AND HEALTH CARE, Debrecen, Hungary, August 2014

Etikk i Eksperter i Team. Profesjonsetisk nettverk Årskonferanse, Falstad, May 2014

The Argument from Future situations. ISP-FIDE workshop Normative Dimensions of New Technologies, May 2014

Folkehelselandsbyen 2014. Trondheim: NTNU, Det medisinske fakultet 2014 212 s. Report, NTNU

Gnawing doubt: eating animals and the promise of cultured meat. Foredrag EurSafe congress, University of Uppsala, Sweden, Sept. 2013

Ethics of premature babies: In defence of the grey zone. Presentation at the 27th European conference on philosphy of medicine and health care, Basel, Switzerland, 14 – 17 August, 2013

In vitro meat. Presentation at the 18th International Conference of the Society for Philosophy and Technology, Lisbon, Portugal, July 2013

The making of the meat-eating vegetarian. Presentation at the ISP-FIDE Research Workshop Man, meat, and method, University of Bergen, Norway, June 2013

Gnagende tvil. Presentation at the 5th Project meeting in «Eco-values as product quality attributes in manufacturing agricultural food ingredients», Trondheim, Norway, May 2013

Reflections on professional ethics and plagriarism. Lecture at the seminar on «Research Ethics and Theory of Science», University of Tromsø, Norway, March 2013

Medisinsk etikk – hva innebærer pasientautonomi? Lecture for non-European medical doctors, NTNU, February, Norway 2013

Etikk og markedsføring – to sider av samme sak? Presentation at the 4th Project meeting in «Eco-values as product quality attributes in manufacturing agricultural food ingredients», Bergen, Norway, Dec. 2012

Om matetikk. Presentation at the board meeting of the Program of Applied ethics, NTNU, Dec. 2012

The empirical ethicist. Presentation at the workshop The Ethos of Integrative Research:The case of systems biology, at NTNU, Norway, Nov., 2012

«Ethical legal and social implications of neonatal intensive care units» at the Neonatal intensive care unit of St Olavs hospital, Trondheim, Norway, 2012

“Emotions in food ethics” Presentation at the conference «Moral Emotions and Risk Politics» at the Philosophy Department, Faculty of Technology, Policy and Management (TPM), Delft University of Technology, 2012

”Bioetikk – status for samarbeid med ulike Eco-partnere” Presentation at the 3rd Project meeting in «Eco-values as product quality attributes in manufacturing agricultural food ingredients», Stavanger, Norway, 2012

«Philosophical reflections on research ethics» Lecture at the seminar on «Research Ethics and Theory of Science», University of Tromsø, 2012

«Etiske betraktninger ved behandling av syke nyfødte» Lecture at the «Kurs i neonatologi», St. Olavs hospital, Trondheim, 2012

«Mat og etikk – en innledning» Presentation at the 2nd Project meeting in «Eco-values as product quality attributes in manufacturing agricultural food ingredients», Oslo, Norway, 2012

«On the status of emotions in ethical decision-making» Presentation at the Research group on Ethics, Society and Technology, NTNU, 2012

«Philosophical reflections on research ethics» Lecture at the seminar on «Research Ethics and Theory of Science», University of Tromsø, 2011 

«Empirical ethics» Presentation at the Research group on Ethics, Society and Technology, NTNU, 2011  

“Health surveys and health citizenship” Presentation at the Sociology Research Seminar series, School of Political and Social Inquiry, Monash University, Melbourne, Australia, 2010        

“Privacy and property in commercial biobanking” Invited key note speaker at the Second International Conference Privacy, confidentiality and personality rights in biobanking and genetic research with human tissue of the Tiss.EU Project at the University Medical Center, Göttingen, Germany, 2009

“Biobanking as a normative project” Presentation at the workshop Healthy Living & Citizenship arranged by Monash University, Melbourne, Australia, 2009

“A defence of broad consent” Presentation at the seminar Biobanking, consent and commercialisation” at NTNU, Norway, 2009

”Commercial biobanking and privacy rights” Presentation at the conference New challenges for biobanks hosted by GeneBanC, Leuven, Belgium, 2009

“Bør vi kalle HUNT en dugnad?” Presentation at HUNT3, Stiklestad, 2008            

“Consent, autonomy and respect” Presentation at the conference Biobanks – still an ethical challenge? organised by the Norwegian Research Council in Trondheim, Norway. 2007

”Dugnaden som normativt rammeverk for HUNT” Seminar on biobank ethics at HUNT3, Levanger, 2007

“Two concepts of autonomy, two concepts of consent” Presentation at the XXIth European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, Cardiff, Wales, 2007  

“Foresight analysis: A Norwegian committee makes responsible wishes for the future of biobank research in Norway” Invited speaker at a workshop on biobank governance at the AHRC Centre and Genomics Forum, University of Edinburgh, United Kingdom, 2006    

”Bioetikk på skråplanet”, Invited speaker at a workshop at the Research unit for general practice, University of Copenhagen, Denmark, 2006     

”The Argument from Social Consequences” Presentation at the XXth European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, Helsinki, Finland, 2006    

“Governing Biobanks in Scandinavia: The Pursuit of the Autonomous Participant” Invited speaker at the conference Biobank, Governance in Comparative Perspective, University of Vienna, Austria, 2006    

”Autonomy and Informed Consent” Presentation at the VIII Annual Symposium on Biomedicine, Ethics and Society, Centre for Bioethics, Stockholm, Sweden, 2006         

“Jeg er foreløpig absolutt mot kloning” Presentation at a workshop on the ethics of biobanking, organised by the Norwegian Research Council at Inderøy, Norway, 2005       

“Remember you are unique, just like everyone else” Paper presented at the ESPMH/EACME conference Ethics and Philosophy of Emerging Medical Technologies in Barcelona, Spain, 2005       

“Only for the best” Presentation at the conference Biomedicine within the Limits of Human Existence, organised by the European Science Foundation at Doorn, the Netherlands, 2005