Oppdrag

Bokanmeldelser

Morten A. Horn, Daniel Joachim H. Kleiven, Morten Magelssen, red.: «Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk.» Tidsskrift for Den norske legeforening, 2021.

Alfred Tauber: “Patient Autonomy and the Ethics of Responsibility”, The Journal of Value Inquiry, 2009

Truls Wyller: “Tid og rom”, Norsk filosofisk tidsskrift, 2007

Daniel Callahan: “What Price Better Health?”, The Permanente Journal, 2007

Gjesteredaktør

 • Pediatrics, 2018
 • Nordic Journal of Applied Ethics, 2015

Bedømmelseskomité ph.d.

 • Anita Oxaas Karlsen, ISM, NTNU, 2016. Administrator av komiteen
 • Lucie White, Australian National University 2017. Førsteopponent
 • Jennifer Viberg Johansson, Uppsala Universitet, 2018. Betygskomitemedlem
 • Marit Næss, ISM, NTNU, Administrator av komiteen. 2019

Rapporter

Myskja, Bjørn Kåre; Ursin, Lars Øystein; Forsberg, Ellen-Marie; Strand, Roger; Hofmann, Bjørn Morten; Kaiser, Matthias. 2019. Vurderingskriteriet etikk. Veileder for operasjonalisering av vurderingskriteriet etikk i genteknologiloven. 41 s. NTNU UiB UiO UiT ØSTFOLDFOR Oslo: Miljødirektoratet

Lund UH, Bidonde J, Kornør H, Reinar LM, Kvist BC, Nguyen L, Ursin LU, Lerner M, Robberstad B. Minimally Invasive Glaucoma Surgery (MIGS) for individuals with glaucoma. A health technology assessment . Norwegian Institute of Public Health, Division for Health Services; 2021. 161 p. https://hdl.handle.net/10037/22289

Nettkurs

Innføring i forskningsetikk: «Ethicert»

Fagfellevurderinger

 • Journal of Medical Ethics
 • Tidsskrift for Den norske legeforening
 • Journal of Agricultural & Environmental Ethics
 • Norsk filosofisk tidsskrift
 • Animals
 • Medicine, Healthcare and Philosophy
 • Research ethics
 • Journal of Pain and Symptom Management
 • PLOS ONE
 • World Journal of Pediatrics
 • Personalised medicine
 • Etyka
 • Nordic Journal of Applied Ethics
 • Journal of Empirical Research on Human Research Ethics
 • IEEE
 • Aircraft Engineering and Aerospace Technology
 • BMC Medical Ethics
 • Society, Health and Vulnerability
 • BMJ Pediactrics
 • Acta Paediatrica
 • World Journal of Bioethics Nursing Ethics