På denne siden finner du en oversikt over min akademiske virksomhet, og litt annet av betydning. Min faglige bakgrunn er doktorgrad i filosofi. Jeg er nå førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim, ved så vel Institutt for filosofi og religionsvitenskap som Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Jeg driver med forskning og undervisning på flere ulike felt innen etikk og vitenskapsteori, særlig medisinsk etikk, bioteknologiens etikk, forskningsetikk, dyreetikk og empirisk etikk. På disse feltene arbeider jeg med klinikere, forskere og praktikere i ulike virksomheter.

For tiden sitter jeg i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), og i Bioreferansegruppa i Helsedirektoratet. Jeg er også fagansvarlig for Medisinsk etikk i Store norske leksikon.